Gezinstherapie

Wat zijn de bezorgdheden in jouw gezin?

Afbeelding Janet Nieuwland
Afbeelding bij Waarom gezinstherapie?

Waarom gezinstherapie?

Je wilt beter contact met je kind, je ouders, je broer, je zus. Je komt er samen als ouders niet uit, iemand uit je gezin heeft problemen, je hebt moeite met je puberende kind. Kortom, je zoekt een oplossing voor de (onderlinge) spanningen.

Tijdens de gezinstherapie leren jullie beter na te denken over je eigen gevoelens en die van de andere gezinsleden en leer je te reflecteren op wat er gebeurt. Hierdoor ben je in staat om jezelf en de ander te begrijpen, lukt het je om beter af te stemmen, waardoor het vaak ook lukt om de communicatie open te houden.

Ruimte geven aan de beleving van de ander, bewust te zijn van meerdere perspectieven stimuleert de interesse in elkaar, wat zorgt voor onderlinge verbinding.

Afbeelding bij Mijn werkwijze

Mijn werkwijze

Gezinstherapie is complex, omdat er een gesprek plaats vindt met meerdere deelnemers, er veelal spanningen zijn en er verschillende visies bestaan op het probleem. Er is ook vaak een groot verschil in bereidheid om in therapie te gaan. In mijn rol als facilitator heb ik hier aandacht voor en probeer ik af te stemmen, opmerkzaam te zijn en een ieder erkenning te geven.

Tijdens het gesprek wordt er veel aandacht besteed aan de hier-en-nu interacties. Dit betekent dat ik uitgebreid in ga op wat er tijdens de sessie gebeurt. Ook worden jullie uitgenodigd om tijdens de afspraak gezamenlijke opdrachten te doen (bijvoorbeeld een tekening maken, een sculptuur maken, .....) die we vervolgens met elkaar gaan bespreken.

Leren mentaliseren is een belangrijk onderdeel van de therapie. Mentaliseren is, kort gezegd, het vermogen om het gedrag van jezelf en de ander te kunnen begrijpen, waardoor je je gedrag en je emoties beter af kunt stemmen.

De gezinstherapiesessie is de plek waar dingen gezegd kunnen worden die thuis moeilijk bespreekbaar zijn of een plek waar dingen op een andere manier dan thuis kunnen worden besproken. Wanneer dit lukt ontstaat er verbinding en hoop.