Relatietherapie of -coaching

Wat kan ik zelf doen?

Afbeelding Janet Nieuwland
Afbeelding bij Relatietherapie of -coaching

Relatietherapie of -coaching

Je zou een relatie willen die gebaseerd is op een diep gevoel van vriendschap, intimiteit, geborgenheid en seksualiteit. Een relatie waarin je van elkaars gezelschap geniet, waarin je belangstelling hebt voor elkaars interesses, behoeften en dromen. Waarin je genegenheid regelmatig uitspreekt en kan tonen. Je wilt een relatie waarin je je aangetrokken voelt tot je partner en je geniet van intimiteit en seksualiteit.

Waarschijnlijk zag je relatie er inderdaad zo uit, maar zijn jullie elkaar gaandeweg steeds meer uit het oog verloren. Is onderlinge irritatie, boosheid en afkeer steeds meer gewoon geworden en lukt het niet meer om het tij te keren.

Om je relatie opnieuw plezierig en levendig te maken is het nodig om de vriendschap in je relatie te verbeteren. Verbinding te maken door weer oog voor elkaar te hebben, door genegenheid naar elkaar uit te spreken en door weer positief gericht te zijn op elkaar. Los problemen op die op te lossen zijn en accepteer en begrijp problemen die niet op te lossen zijn. En misschien wel het allerbelangrijkst; creeer samen een cultuur met eigen normen en waarden, met een eigen filosofie, die past bij jullie relatie.

Afbeelding bij Mijn werkwijze

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze bestaat uit drie fasen; de onderzoeksfase, de behandelfase en de afronding.

De onderzoeksfase bestaat uit drie sessies. Tijdens de eerste sessie staan we stil bij de reden van jullie komst, wat jullie graag willen verbeteren en praten we over het ontstaan en beloop van jullie relatie. We eindigen de sessie met een korte opdracht waarin ik jullie vraag samen een bestaand probleem te bespreken. Dit geeft mij de mogelijkheid om jullie manier van communiceren te observeren. Aan het eind van de sessie geef ik jullie een aantal vragenlijsten mee die thuis ingevuld kunnen worden.

Tijdens de tweede sessie, spreek ik jullie allebei individueel. De sessie wordt dus opgedeeld in twee delen. Het is ook mogelijk om deze halve sessies los van elkaar in te plannen. In dit gesprek hebben we het over jouw achtergrond, jouw perspectief en mogelijke andere zaken die spelen.

In het derde gesprek bespreken we de bevindingen uit deze onderzoeksfase en stellen we samen de therapiedoelen op.

Vervolgens gaan we in de behandelfase aan de slag met deze doelen, waarbij jullie zelf de inhoud bepalen en ik de rode draad bewaak. De verschillende interventies tijdens de sessie volgens uit het proces en liggen niet van tevoren vast. Tijdens de sessies oefenen jullie op een nieuwe manier met elkaar om te gaan en op elkaar te reageren.

Op het moment dat de doelen bereikt zijn komen we in de afrondingsfase. De frequentie van de afspraken wordt verlaagd, er is nog ruimte om dingen te bespreken die zijn blijven liggen en we laten de belangrijkste punten uit de therapie nog eens voorbij komen. We evalueren de behandeling en nemen afscheid.

Ik maak gebruik van verschillende wetenschappelijk bewezen interventies uit de Systeemtheorie, waarbij de Gottman Couple Therapy mij de belangrijkste richting geeft. Daarnaast gebruik ik elementen uit Emotionally Focused Therapy, Narratieve therapie en de Oplossinggerichte therapie.